Pro partnery ve výzkumné sféře nabízíme zkušenosti s rámcovými projekty EU, národními projekty NAZV, NAKI, TAČR, GAČR, SZIF a projekty dalších poskytovatelů. Přehled všech aktuálně řešených projektů je k dispozici na Informačním portálu ZF MENDELU.