Nabídka odborného pracoviště 553

 • determinace druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

 

Poradenství v oblastech:

 • pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, zeleného koření a jedlých květů
 • produkce zeleniny
 • produkce květin a speciálních rostlin
 • hydroponie a skleníková produkce
 • ekologická a integrovaná produkce v zahradnictví
 • úpravy rostlin sušením, preparováním, skeletováním... pro floristické využití

 

Přednášky a semináře pro profesní organizace (př. Zelinářská unie ČM, svaz pěstitelů LAKR, PELERO CZ, SKF ČR aj.), odbornou i širokou veřejnost zaměřené na:

 • Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (sortiment, pěstování, sběr, úpravy a použití)
 • Zelené koření (sortiment, pěstování, sběr, úpravy a použití)
 • Jedlé květy (sortiment, pěstování, sběr, úpravy a použití)
 • Floristická tvorba (floristické disciplíny, postupy...)
 • Chemické analýzy rostlin, případně dalších vzorků (vitamín C, antioxidanty, vláknina, dusičnany atd.)
 • Diagnostika (determinace chorob a škůdců zeleniny, léčivých a speciálních rostlin, systematická determinace květin a okrasných rostlin, měření intenzity fotosyntézy)