Úvody do studia 18. 09. 2020 v Lednici

 

Zápisy do 1. ročníků Bakalářských studií - náhradní termín 15. 09. 2020

Číslo účtu pro platbu karty studenta/ISIC: 7200300237/0100, variabilní symbol 5, IBAN kód: CZ56 0100 0000 0072 0030 0237.


Průvodce prváka


Organizace studia:

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia / Krajinářská architektura (titul Bc.) – 4 roky studia
Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia
Doktorské studium (titul Ph.D.) – 4 roky studia

Místem studia je ve všech případech Lednice s výjimkou:

  • Zahradnictví – 1. ročník v Brně
  • Vinohradnictví a vinařství – 1. ročník v Brně
  • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin – 1. ročník v Brně
  • Krajinářská architektura – 1. a 2. ročník v Brně
  • Zahradní a krajinářské realizace – 1. a 2. ročník v Brně

V případě dotazů neváhej kontaktovat naše studijní oddělení!

 

Nabídka bakalářských studijních programů

Nabídka navazujících magisterských studijních programů

 

Důležité odkazy: