Aktuální informace

30. března 2021 – změna termínů pro podávání přihlášek, způsob hodnocení „maturit“

  • Zahradnická fakulta MENDELU v Brně prodlužuje termín pro podávání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech do 30. 4. 2021 (ostatní podmínky přijímacího řízení zůstávají stejné).
  • Zahradnická fakulta MENDELU v Brně upravuje podmínky pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů specifikovaných v § 6 – kritérium hodnocení uchazečů pro studium je průměrný prospěch za 3,5 roku studia na SŠ. Hodnocení průměrného prospěchu za maturitní zkoušku se ruší, ale maturitní vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky (§ 5, odst. 3)

1. dubna 2021 – nostrifikační doložky

  • MENDELU v Brně neprovádí nostrifikace zahraničního středoškolského vzdělání. Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu, který získal zahraniční středoškolské vzdělání, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, musí doložit ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v České republice (nostrifikační doložka je povinnou přílohou přihlášky ke studiu (§ 3, odst. 3)

  • více informaci naleznete na:

 

Přijímací řízení 2021/2022

Informace pro přijaté do studia

Nabídka bakalářských studijních programů

Nabídka navazujících magisterských studijních programů

Doktorské studijní programy

Den otevřených dveří

Výška na zkoušku